Un grupo de amigos se junta para despedir a Jorge Aguilar Baqueiro por su próximo cambio de residencia.